5 วิธีออกกำลังกายแบบง่ายๆให้อายุยืนยาว

5 วิธีออกกำลังกายแบบง่ายๆให้อายุยืนยาว
สำหรับหนุ่มๆ ที่อยากแข็งแรงสุขภาพดี และอายุยืนยาว วันนี้เรามีวิธีออกกำลังกายที่จะช่วยให้คุณๆ อายุยืนขึ้นกว่าเดิมมาแนะนำ หนุ่ม Taste คนไหนอยากมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวก็ลองนำไปปฏิบัติดูได้ ที่สำคัญอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยเน้อ...

วิธีดูแลสมองไม่ให้เสื่อมก็ก่อนวัยอันควร

วิธีดูแลสมองไม่ให้เสื่อมก็ก่อนวัยอันควร
ดูแลสมองอย่างไร ไม่ให้เสื่อม?
โรคสมองเสื่อม ปัญหาของคนสูงอายุ จากการวิจัยของ พญ.ดาวชมพู นาควะวิโร เปิดเผยว่า อัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทยมีเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นจากร้อยละ 1 ในช่วงอายุ 60-64 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีขึ้นไป

โรคสมองเสื่อมคืออะไร...?
โรคสมองเสื่อม คือ ความเสื่อมของสมอง ที่ทำให้สมองมีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่งโดยทั่วไปสมองจะทำงาน 4 หน้าที่หลัก คือ จำ คิด พูด ทำ ผู้ที่อยู่ในสภาวะสมองเสื่อมจะมีการทำงานของสมองด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ด้านนี้ผิดปกติไป เช่น ความจำไม่ดี คิดไม่ต่อเนื่อง พูดซ้ำ ถามซ้ำหรือเรียกชื่อไม่ถูก และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม