เด็กเมืองมีความเสี่ยงสูงเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กต่างจังหวัด


เด็กเมืองมีความเสี่ยงสูงเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กต่างจังหวัด
นักวิจัยพบ การเลี้ยงลูกในเมืองใหญ่มลภาวะเยอะ เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ในเด็กในหลายๆ ด้าน ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และผิวหนัง ตรงกันข้ามกับเด็กในเขตชนบทที่ไม่ค่อยมีอาการแพ้ในสิ่งต่างๆ มากมายเท่า

พ่อแม่ยุคใหม่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อาการภูมิแพ้ในเด็กเป็นอีกหนึ่งความกังวลของครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่คนเมืองที่มักพบว่าลูกมีอาการแพ้ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่าย และรวดเร็ว แถมบางครั้งอาจรุนแรงจนน่าตกใจ ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดย Feinberg School of Medicine ของมหาวิทยาลัย Northwestern พบว่า อาการแพ้ในเด็กนั้นอาจเกิดจากการที่เด็กได้สัมผัสกับมลภาวะต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ อาหาร ตั้งแต่ยังเล็ก

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยพบว่า จำนวนผู้ป่วยเด็กด้วยโรคภูมิแพ้นั้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กในเมือง เด็กที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทกลับไม่ค่อยป่วยด้วยโรคภูมิแพ้มากนัก ยกตัวอย่างเช่น เด็กในเมืองใหญ่ หรือในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อาหารมีอยู่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เด็กชนบทตัวเลขนี้มีอยู่แค่ 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

จากข้อมูลดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่า สภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารในเด็ก ซึ่งคำถามที่ตามมาก็คือ สิ่งใดในสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมา หากนักวิจัยสามารถค้นพบ หรือทำความเข้าใจได้ ก็จะสามารถป้องกันอาการแพ้ในเด็กได้ดีขึ้น

การวิจัยนี้ได้ศึกษาในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 38,465 คนที่มีประวัติแพ้อาหารจากพื้นที่ต่างๆ กัน ซึ่งการแพ้อาหารนั้น ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ ยกตัวอย่างอาหารที่เด็กแพ้ได้บ่อย เช่น นม ไข่ อาหารประเภทถั่ว ปลา และอาหารทะเล ส่วนอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ในผู้ใหญ่ พบได้มากในอาหารประเภท ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์ กีวี ผักเช่น มัน แครอท เซลอรี่ อาหารทะเล ถั่ว และปลา เช่นกัน

โดย 40 เปอร์เซ็นต์ เด็กที่แพ้อาหารของการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง และอาจส่งผลต่อชีวิตได้เลยทีเดียว

แต่มีเพียง 1.3 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแพ้อาหารประเภทถั่ว และไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์แพ้อาหารทะเล (เด็กเมืองแพ้อาหารทะเล 2.4 เปอร์เซ็นต์)

ข้อได้เปรียบของเด็กในเมืองต่อกรณีการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ คงมีเพียงการอยู่ใกล้หมอ และสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเท่านั้นกระมัง
ที่มา manager.co.th