เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามพ่อไม่รัก กระทบพัฒนาการลูกโดยตรง


เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามพ่อไม่รัก กระทบพัฒนาการลูกโดยตรง
รักจากพ่อไม่น้อยหน้าใคร เพราะมีงานวิจัยชี้ว่า รักจากพ่อนั้นมีผลต่อพัฒนาการของลูกอย่างมากในด้านบุคลิกภาพของเด็ก รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกในหลาย ๆ ด้าน และในบางครั้งอาจจะมากกว่าความรักของแม่ด้วยซ้ำ

เป็นการศึกษาร่วมกันโดยทีมนักจิตวิทยาของ 13 ชาติในโครงการ The International Father Acceptance Rejection Project โดยการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของพ่อแม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ รวมถึงประสบการณ์การถูกปฏิเสธที่จะให้ความรักโดยพ่อแม่ว่ามีผลต่อมนุษย์อย่างไร

"ในระยะเวลาของการวิจัยกว่า 50 ปี เรายังไม่พบว่ามีประสบการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษย์ได้มากเท่ากับประสบการณ์ของการถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะการปฏิเสธที่เด็กได้รับจากพ่อแม่ตั้งแต่วัยแบเบาะ" ดร. Ronald Rohner หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมจากมหาวิทยาลัยคอนเนคติกัตกล่าว

"เราพบว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ เพศใด ทุกคนต่างก็มีการตอบสนองในแบบเดียวกันเมื่อพวกเขาถูกปฏิเสธจากพ่อแม่ หรือผู้ดูแลในการให้ความรัก"

เมื่อเปรียบเทียบถึงผลกระทบระหว่างความรักของพ่อกับความรักของแม่นั้น ผลโดยรวมที่สรุปจากการศึกษากว่า 500 ครั้งพบว่า การปฏิเสธที่จะให้ความรักโดยผู้เป็นพ่อส่งผลกระทบมากกว่าแม่ หรือผู้ดูแลคนอื่น ๆ ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้นก็ยิ่่งใหญ่ และมันมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้ผู้ชายเข้ามาช่วยภรรยาในการเลี้ยงดูลูก ๆ

ประเด็นสำคัญอีกข้อหนึ่งของงานวิจัยก็คือ กรณีที่ลูกมีปัญหา สังคมส่วนใหญ่มักจะโทษว่าเป็นความผิดพลาดในการเลี้ยงดูของผู้เป็นแม่เป็นส่วนใหญ่ แต่ผลจากงานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่า ทั้งพ่อและแม่ต่างก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อลูกไม่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมวิจัยเผยว่า ต้องการให้สังคมตระหนักถึงบทบาทของพ่อ และเป็นความรับผิดชอบของพ่อในการเลี้ยงดูลูกด้วยนั่นเอง
ที่มา manager.co.th