เตือนสติพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบ "เทพเจ้า"

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกมีหลายรูปแบบ แต่แบบหนึ่งที่คาบเกี่ยวระหว่างรักลูกกับทำร้ายลูก คือ การเลี้ยงลูกแบบเทพเจ้า เป็นการให้ความรักโดยมีทุกอย่างให้พร้อมสรรพ แต่กลับไม่เคยถูกดุ หรือถูกสอนให้เผชิญหน้ากับความยากลำบากเลย
การให้ความรักแบบฟุ้งเฟ้อนี้ พญ.ศศิธร จันทรทิณ กุมารแพทย์จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช สะท้อนผ่าน ทีมงาน Life & Family ว่า เป็นการเลี้ยงลูกที่ไม่ผิด แต่การใช้ความรักทั้งหมดทุ่มเทเพื่อลูกอย่างเดียวคงไม่ได้ ซึ่งต้องมีขอบเขตควบคู่ไปกับวินัย และฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองเป็นด้วย มิเช่นนั้น ลูกจะเป็นคุณชายที่ทำอะไรไม่เป็น เก่งแต่ในบ้าน แต่อยู่ในสังคมนอกบ้านไม่ได้

"ลูกคือหัวใจ คือความรักที่เราทุ่มเทให้ได้ทุกอย่าง เพราะอยากเห็นลูกมีความสุข ซึ่งมันไม่ผิดหรอก แต่ทีนี้ความรักของพ่อแม่ต้องมีขอบเขตด้วย ถ้าเกิดให้ลูกดีหมดทุกเรื่อง เด็กก็จะไม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ดีอย่างไรในสายตาคนอื่น ๆ" กุมารแพทย์จิตแพทย์เด็กกล่าว

ดังนั้น กุมารแพทย์จิตแพทย์เด็กท่านนี้เน้นย้ำว่า ไม่ผิดที่พ่อแม่จะให้ความรักกับลูกอย่างเต็มที่ แต่ความรักต้องควบคู่ไปกับข้ออื่น ๆ ด้วย เช่น การฝึกวินัย การช่วยเหลือตัวเอง เพื่อฝึกความมีระเบียบ ความอดกลั้น สู้กับปัญหา ล้มแล้วสามารถลุกยืนได้ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง เรื่องราวน่าหวาดหวั่นที่ลูกต้องพบไม่ได้ก้าวผ่านกันง่าย ๆ

"หากเด็กขาดวินัย และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกับสังคม เด็กจะขาดความกล้า และความมั่นใจ เป็นเจ้าชายในบ้าน แต่เมื่อออกนอกบ้าน กลับไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเลย เพราะมีพ่อแม่ทำให้ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน ตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงมาก" กุมารแพทย์จิตแพทย์เด็กเตือนสติพ่อแม่ที่รักลูกจนเกินเหตุ หรือเลี้ยงลูกแบบเทพเจ้า

อย่างไรก็ดี การฝึกวินัย และความเป็นระเบียบให้ลูกนั้น ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ถึงเป้าหมาย เแต่ช่วยให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเอง และพัฒนาไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ขวบปีแรก เช่น ฝึกให้กินนมเป็นเวลา นอนเป็นเวลา หลับเป็นเวลา นาฬิกาในตัวเด็กก็จะคงที่ ต่อยอดให้มีวินัยในเรื่องอื่น ๆ ตามมา

"เมื่อลูกถึงวัยที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ ควรให้ลูกทำ เช่น 2 ขวบ สามารถทานข้าวเองได้แล้ว ควรให้ลูกจับช้อนกินเอง เลอะเทอะไม่เป็นไร ค่อย ๆ สอนกันไป ควบคู่กับการทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ถ้าสิ่งที่ลูกทำเสี่ยงต่ออันตราย แทนที่จะห้ามลูก พ่อแม่ควรเลือก และจัดสถานที่ที่ปลอดภัยให้แทน"

ทิ้งท้ายนี้ กุมารแพทย์จิตแพทย์เด็กสรุปให้ฟังถึงหลักการเลี้ยงลูกให้ดีสไตล์พ่อแม่ยุคใหม่ว่า ควรคำนึงหลัก 3 L คือ ความรัก (Love) ข้อจำกัด/กฎกติกา (limitation) และการให้ลูกเติบโตตามวัย ข่วยเหลือตัวเองได้ (Let them grow) นั่นหมายความว่า ความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม จากนั้นฝึกให้ลูกได้พบสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหา เพื่อเป็นเวทีให้เขาเรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้ และเห็นทางออกในทุกปัญหา

ทั้งหมดข้างต้น ถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรพิจารณาให้ดี เพราะเด็กที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากเกินไป ไม่เคยมีประสบการณ์แพ้ ชนะตลอด แข็งแรงต่อความสำเร็จของตัวเอง ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งมาจากการเลี้ยงลูกที่ถูกตามใจ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลเมื่อเด็กเกิดความล้มเหลว เมื่อล้มก็ล้มเลย ไม่สามารถผ่านพ้นไปได้
ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์