‘วิธีหายใจ’ ช่วยลดอาการวูบวาบในวัยทอง

‘วิธีหายใจ’ ช่วยลดอาการวูบวาบในวัยทอง
คนวัยทอง ที่ระดับฮอร์โมนแปรปรวนไปตามกลไกธรรมชาติ หรือแม้แต่จะท่องว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงวัยทองไปได้ แม้บางคนจะรู้เน้นคิดบวก แต่อาการวัยทองทางกายก็ยังเกิดขึ้น ที่พบมากๆ คือ อาการวูบวาบ ซึ่งสามารถลดได้เพียงแค่รู้เทคนิคการหายใจลดวูบวาบ อันประกอบด้วย 2 แบบ ให้เลือกทำ

แบบแรก สูดลมหายใจเข้าลึกๆ จนท้องขยาย แล้วนับ 1-5 ค้างไว้ชั่วครู่ จากนั้นผ่อนลมหายใจออก นับ 1-5 ช้าๆ ควรทำอย่างน้อย 5 เซ็ตต่อวัน

ส่วนแบบที่สอง เป็นแบบปิดรูจมูกสลับหายใจ เริ่มจากใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือปิดรูจมูกข้างใดข้างหนึ่ง แล้วสูดลมหายใจเข้าช้าๆ นับ 1-5 ค้างไว้สักครู่ ระหว่างนี้ใช้ปลายนิ้วชี้ไปปิดรูจมูกอีกข้าง แล้วจึงปล่อยปลายนิ้วโป้งออก พร้อมกับการหายใจออกช้าๆ ทางรูจมูกอีกข้าง ซึ่งแบบนี้ก็ควรทำเป็นประจำ วันละ 5 เซ็ต เช่นกัน

ไม่ว่าจะเลือกวิธีหายใจแบบใด ก็สามารถลดอาการวูบวาบได้ร้อยละ 90 ทั้งนี้จะต้องรู้สึกผ่อนคลาย และไม่เครียดด้วย.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com
ที่มา เดลินิวส์