ทำไมน้ำหนักเพชรต้องเป็นกะรัต

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมหน่วยวัดน้ำหนักอัญมณีต่าง ๆ จึงไม่เป็นสากลแบบกรัมหรือมิลลิกรัม แต่กลับเรียกว่ากะรัต

สาเหตุที่เรียกหน่วยในการวัดระดับของน้ำหนักอัญมณี เช่น เพชร พลอย ทับทิม ฯลฯ ว่า "กะรัต" (Carat) เนื่องมาจากในสมัยโบราณ ยังไม่มีการกำหนดอัตราในการวัดน้ำหนักสิ่งของต่าง ๆ เป็นสากลแบบระบบเมตริกในปัจจุบัน จึงได้ใช้พืชชนิดหนึ่งเรียกว่า "แคร็อบ" หรือในภาษาอังกฤษ Carob
ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝักมะขาม พบในแอฟริกาใต้ มาใช้เป็นสื่อกลางในการวัดน้ำหนักของเพชร เพราะเจ้าแคร็อบนี้ มีสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมล็ดจะมีน้ำหนักเท่ากันทุกเมล็ด จึงได้มีการตกลงกันให้ใช้เมล็ดเป็นมาตรฐานในการวัด ซึ่ง 1 เมล็ด เท่ากับ 0.2 กรัม โดยการชั่งก็คือใช้ตราชั่งแบบ 2 แขน วัดให้ 2 ข้างเท่ากัน ก็จะได้น้ำหนักเพชร คำว่าแคร็อบจึงเพี้ยนมาเป็น "กะรัต" อย่างทุกวันนี้

น้ำหนักกะรัต เป็นหน่วยน้ำหนักมาตรฐานในการวัดน้ำหนักของอัญมณี ซึ่งจะเทียบกับในระบบเมตริกได้คือ 1 กะรัต จะมีค่าเท่ากับ 0.2 กรัม และเท่ากับ 100 สตางค์ หรือหากวัดในระดับความบริสุทธิ์ของทองคำ ทองคำ 24 กะรัตจะมีค่าความบริสุทธิ์ 100%.
ที่มา เดลินิวส์