กระชับรักให้ฟิต ตลอดกาล

กระชับรักให้ฟิต ตลอดกาล
โดยเฉพาะยามขุ่นเคือง กระทบกระทั่ง จะทะเลาะอย่างไรให้รักกันมากขึ้น?!!
“รัก” เปรียบดั่ง “ดอกไม้” สวยงาม ละเอียดอ่อน หากไม่ทะนุถนอม หรือ ละเลยที่จะรดน้ำพรวนดิน ย่อมเฉา และถึงกาลร่วงโรย ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ คือ แน่นอนว่าถนนแห่งรักไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป อารมณ์ขุ่นเคือง และกระทบกระทั่งมักเกิดได้ตามประสาลิ้นกับฟัน แต่เมื่อเกิดแล้วจะดับอย่างไรให้เคลียร์ พร้อมกระชับรักให้แข็งแรงไปในตัว กุญแจสำคัญคือ ระงับอารมณ์ และพูดคุยด้วยเหตุผลเป็นสำคัญ

ยามไม่เข้าใจกัน หากคุณเป็นคนโกรธง่าย ก่อนพูดประโยคอะไรออกมา ลองตั้งสติคิด กำหนดลมหายใจเข้า-ออก หรือ เลี่ยงออกมาจากสภาวะตึงเครียดนั้นชั่วครู่ เพื่อลดอารมณ์เดือด และร้อนรุ่มลง ก่อนกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยความสงบ และสันติ พึงระลึกว่าคำพูดเป็นสิ่งเรียกคืนไม่ได้ ความรู้สึกของคนก็เช่นกัน

ที่สำคัญไม่ควรทะเลาะข้ามคืน เชื่อว่าความไม่เข้าใจกันหากเกิดขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายไม่มีใครสบายใจ ปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะเพิ่มความคิดด้านลบตามมาอีกหลายประเด็น ดังนั้น หันหน้าเข้าหากัน พูดความรู้สึก และใช้เหตุผลคุยกันจะดีกว่า

ระหว่างเคลียร์ปัญหา เมื่ออีกฝ่ายกำลังชี้แจง ควรเป็นผู้ฟังที่ดี ใช้จังหวะนั้นทำความเข้าใจในสิ่งที่เขา หรือ เธอ กำลังสื่อสาร แล้ววิเคราะห์ด้วยเหตุผล

เมื่อปัญหาคลี่คลายแล้ว ลองเปิดใจให้กว้างสำรวจจุดบกพร่องของตัวเอง จากนั้น ค่อย ๆ พัฒนา และปรับให้ดีขึ้น

เพราะความสัมพันธ์ที่สมดุล แนบแน่น ควรประกอบด้วยการให้ และรับ จากทั้งสองฝ่าย!!.

ที่มาเดลินิวส์ออนไลน์