แนะหญิงท้องควรทาน ไอโอดีน เสริมไอคิวลูกน้อย


แนะหญิงท้องควรทาน ไอโอดีน เสริมไอคิวลูกน้อย
• ซึ่งเราสามารถเห็นอาการชัดเจนได้ประมาณร้อยละ 1-10 ของเด็กที่เป็นเท่านั้น
• อีกร้อยละ 5-30 จะเกิดปัญญาทึบ
• ที่เหลืออีกร้อยละ 70 จะออกมาในรูปของการเฉื่อยชา เกียจคร้าน อ่อนแรง

จากการสำรวจการใช้เกลือครั้งล่าสุดในปี 2549 พบมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 59 ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร ในจำนวนนี้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพคือ มีสารไอโอดีนในปริมาณกำหนดคือ 30 ส่วนในเกลือ 1 ล้านส่วนหรือ 30 พีพีเอ็ม (30 ppm) เพียงร้อยละ 54 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงทำให้หญิงตั้งครรภ์ไทยร้อยละ 50 หรือประมาณ 4 แสนคน ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ เสี่ยงคลอดลูกเป็นเอ๋อ หรือปัญญาอ่อน

ขณะนี้ค่าเฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญาหรือไอคิวเด็กสากลกำหนดไว้คือ 90-110 จุด แต่ไอคิวของเด็กไทยประเมินในรอบ 5 ปีมานี้ได้แค่ 88 จุด ในขณะไอคิวเด็กในประเทศในกลุ่มตะวันออกไกลมี 104 จุด ที่ยุโรปอเมริกาเหนือ 98 จุด จึงน่าห่วงมาก

หากดูในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนแล้ว ประเทศไทยจะมีเด็กคลอดใหม่เสี่ยงต่อการมีสติปัญญาด้อยหรือไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 400,000 คน

ที่มา http://www.siamdara.com/ColumnGirl.asp?cid=688