เสริมพัฒนาการรอบด้านของลูกด้วย "การเต้นรำ"/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เสริมพัฒนาการรอบด้านของลูกด้วย "การเต้นรำ"/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ วิธีการเสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกรักนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นไม้บล็อก การทำอาหาร กิจกรรมศิลปะ รวมถึงการเล่นดนตรี และการเต้นรำ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ "การเต้นรำ" ถือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่เด็กๆ ชอบและตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กมากที่สุด เพราะโดยธรรมชาติของเด็กเมื่อได้ยินเสียงเพลง หรือจังหวะที่เร้าใจ เด็กจะตอบสนองโดยการเต้นและโยกย้ายตัวไปมา นอกจากการเต้นรำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานแล้วยังส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ ไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

1. ด้านร่างกาย เด็กๆ จะได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน ได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรื่องของการสูบฉีดโลหิต การคลายตัวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการพัฒนาสมอง เพราะสมองจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน (Endorphin) ซึ่งถือว่าเป็นสารที่มีความสุขออกมาอีกด้วย

2. ด้านอารมณ์ เด็กๆ จะได้รับความสนุกสนาน ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเร็วและช้า ซึ่งจังหวะช้าช่วยให้เด็กผ่อนคลายและให้ความรู้สึกสงบ ส่วนจังหวะเร็วจะช่วยให้เด็กรู้สึกกระฉับบกระเฉง สดชื่นแจ่มใส

3. ด้านสังคม เด็กได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การแบ่งปัน รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและช่วยเรื่องการปรับตัวในการเข้าสังคมสำหรับของเด็กที่ขี้อายอีกด้วย

4. ด้านสติปัญญา เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น ความจำในท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะ พื้นที่และเวลา รวมทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการอีกด้วย

เช่นเดียวกับคำกล่าวของ Jaques- Dalcroze (1931) บอกว่า ความสนุกสนาน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการกระตุ้นด้านจิตใจและสำหรับเด็กๆ แล้วการเคลื่อนไหวและดนตรีถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานที่สุด นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยยังได้ยืนยันอีกว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยการเต้นรำ จะมีพัฒนาการทุกๆ ด้านที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้การกระตุ้น

***คราวนี้เราลองมาดูกันว่า มีการเต้นแบบไหนบ้างสำหรับเด็ก

1. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ (Nonlocomotor Movement) หรือการเต้นอยู่กับที่ เป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การยืดตัว การหดตัว การตบมือ หมุนแขน หมุนคอ ขยิบตา เคลื่อนไหวมือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า เป็นต้น

2. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ (Locomotor Movement) หรือการเต้นแบบเคลื่อนที่ หมายถึงการเคลื่อนไหวที่ย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การกระโดด การคลาน การควบม้า เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและการใช้ร่างกายที่ลื่นไหล นอกจากนี้ก็มีการเต้นประกอบจังหวะและการเต้นแบบกายบริหาร และเต้นประกอบจังหวะ เช่น บัลเล่ย์ ( Ballet) เป็นการเต้นระบำปลายเท้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเต้นรำประเภทต่างๆ
- การเต้นแบบ (Jazz) เป็นการเต้นที่สวยงามและสนุกสนาน ได้ให้ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นสะโพก มือขา กับเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจ
- การเต้นแบบ (Hip Hop) เป็นการเต้นที่ไม่ตายตัว แต่ใช้การแสดงสีหน้าและท่าทาง อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังมีการเต้นแบบ Latin ,belly dance และ Tap dance เป็นต้น

3.การเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมอุปกรณ์ เช่น เคลื่อนไหวกับอุปกรณ์ดนตรี เคลื่อนไหวกับผ้า เชือก กระดาษ ตุ๊กตา ฯลฯ

4. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์หรือการเต้นแบบสร้างสรรค์ (Creative Movement) ซึ่งจะใช้ทั้งเพลงบรรเลง และเพลงที่มีเนื้อร้อง เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจินตนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ท่าทางส่วนต่างๆของร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกายระดับสูง (ทำท่าทางบินสูงๆ , ยืดตัวสูงๆ) เคลื่อนไหวร่างกายระดับต่ำ (เคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบหนอนที่คืบคลานอยู่ตามพื้นดิน)

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการเต้นรำสำหรับเด็กนั้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบมากเป็นพิเศษแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กโดยตรงอีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาเต้นรำกันเถอะค่ะ

ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์