กินช็อกโกแลตดำระบายระดับฮอร์โมนความเครียดลดลง

นักวิจัยเชื้อชาติอินเดีย ได้อ้างว่าศึกษาพบว่าหากกินช็อกโกแลตดำวันละหนึ่งแท่ง จะช่วยลดระดับความเครียดลงได้

วารสารทางออนไลน์ส "งานวิจัยโครงสร้างโปรตีน" ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องนี้ว่า ในการทดลองให้อาสาสมัครลองกินช็อกโกแลตดำวันละประมาณ 40 กรัม นาน 2 อาทิตย์ ทำให้ปริมาณของฮอร์โมนความเครียดในตัวลดลง นอกจากนั้น ยังมีรายงานว่าช็อกโกแลตยังอาจช่วยแก้การขาดดุลทางชีวเคมีที่ เกี่ยวกับความเครียดได้ด้วย

นักวิจัยสุนิล กอชฮาร์ กับคณะได้ศึกษาเพื่อหาประโยชน์ของการบริโภคช็อกโกแลตทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะมุ่งศึกษาสารต่อต้านอนุมูลอิสระและอื่นๆในช็อกโกแลตดำ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคทางกายอย่างอื่น ได้พบว่า เหล่าอาสาสมัครซึ่งยอมรับว่ามีความเครียดหนัก ปรากฏว่าระดับฮอร์โมนความเครียดได้ลดต่ำลง หลังจากกินช็อกโกแลตดำทุกวันมานานสองอาทิตย์.