ดื่ม ดื่ม ดื่ม พวกเรามาดื่ม ดื่มนมกันเถอะ

1 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันดื่มนมโลก ซึ่งนมพร้อมดื่มส่วนใหญ่ใช้นมโคสดแท้แค่บางส่วนเท่านั้น แล้วมันจะมีผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่?

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization (FAO) กำหนดให้เป็น วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ และสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคนมอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชน
จากผลการวิจัยในห้องทดลอง นมพร้อมดื่มส่วนใหญ่จะมีคุณภาพได้มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ผลิตหลายรายจึงนิยมใช้นมโคสดแท้บางส่วน และเติมนมปรุงแต่งบางส่วน ในขณะที่ผู้ผลิตที่รักษาคุณภาพดั้งเดิมจะใช้นมโคสดแท้ ซึ่งมีคุณค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานเพราะเป็น Whole Milk ที่มิได้สกัดเอาคุณค่าอันสูงกว่ามาตรฐานออก ซึ่งผู้บริโภคจะไม่ทราบเว้นแต่การทดสอบในห้องวิจัย นมโคสดแท้จะมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากไขมัน โปรตีน และวิตามิน ร่างกายสามารถย่อยโปรตีนในนมโคแท้ได้ดีกว่านมผสม อีกทั้งน้ำนมโคแท้ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ยังคงให้คุณค่าอาหารในด้านวิตามิน บี 12 สูงกว่า นอกจากนั้นนม UHT ทั้งน้ำนมโคแท้ และน้ำนมผสมจะมีคุณค่าด้านวิตามินใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ น้ำนมผสมบางยี่ห้ออาจมีการเสริมวิตามิน ที่ไม่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติ ทำให้มีปริมาณวิตามินบางประเภทสูงกว่าปกติ แต่เป็นวิตามินสังเคราะห์ ไม่ได้มาจากแหล่งธรรมชาติแต่อย่างใด

นมมีส่วนช่วยไม่ให้ความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติ และช่วยเสริมสร้างสุขภาพฟันที่ดี เพราะอุดมด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีโปรตีนที่ช่วยให้ฟันเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยเคลือบผิวฟันอีกด้วย นอกจากนั้น นมยังเป็นเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นไม่แตกต่างจากน้ำดื่ม การดื่มนมหนึ่งหรือสองแก้วจะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น และยังทำให้ได้รับคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการอีกด้วย.
ที่มา เดลินิวส์