ความสุขและความทุกข์คืออะไร?

ความสุขและความทุกข์คืออะไร?
ความสุขและความทุกข์คืออะไร เป็นเรื่องจริงและจริงที่สุดบ้างคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขและความทุกข์คืออะไร
แต่ไม่รู้ยอมไม่ผิด ตอบแบบง่ายๆความทุกข์ก็คือความทุกข์นั้นแหละ ความสุขก็คือความสุขเช่นกัน
ความจริงก็เป็นเช่นนั้น แต่วันนี้จะบอกว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไหม? มันจึงทุกข์นัก แล้วทำไหมมันจะไม่ทุกข์และ
ก็ความทุกข์เกิดจากเราเอง ความสุขก็เช่นกัน
ความทุกข์ก็คือความว้าวุ่นใจ กังวลใจ ความเครียจแค้น ความสับสน ความกลัว ความอิจฉา สิ่งเหล่านี้คือต้นกำเนิดของความทุกข์ทั้งสิ้น ความทุกข์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ ความทุกข์เกิดขึ้นได้จากเราเอง เมื่อเราเห็นเราได้ยินเช่นได้ยินคนนินทราเรา ว่าเรา เราก็เป็นทุกข์ ทุกข์ที่ใจอยากแก้แค้น และก็เป็นทุกข์ในที่สุด ที่บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะความทุกข์เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นเองรู้อีกที่ก็อาจทำอะไรที่สร้างทุกข์เพิ่มไปแล้วเช่น อาจจะ โมโหแล้วต่อว่าโดยทันที่และสุดท้ายก็จะมี่เรื่องทะเลาะวิวาทตามมา และถ้าใหญ่กว่านั้นเลยเถิดจนเกิดเป็นสงครามขนาดย่อมๆได้ ที่นีเรามาดูว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
มันเกิดขึ้นจากที่เราได้ยิน ทางหู และตาได้เห็น เมื่อตาเห็นหูได้ยิน สิ่งเรานี้ก็มาที่ใจ เมื่อมาที่ใจก็เกิดความคิดแบบทุกข์ ที่ว่าละเอียดอ่อนเพราะเราไม่รู้ตัวนั้นเอง มันก็เหมือนกับมีดที่บาดมือเรานั้นแหละ เมื่อโดนว่าก็เหมือนโดนมีดบาดนั้นเอง แต่มีดที่บาดมือเรานั้นมันหยาบเรารู้สึกได้ทันที่ แต่ที่ใจนั้นเราไม่ค่อยรู้ตัว จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนั้นเอง ถ้าไม่อยากให้ทุกข์ เราจึงต้องตามความคิดเราให้ทัน การตามความคิดให้ทันก็หมายความว่าการมีสตินั้นเอง หยุดและตั้งสติตามความคิดทันแล้วเราจะรู้ว่ามันคืออะไร และจะยับยั้งชั่งใจได้ทันเรื่องก็ไม่เกิด ความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายเท่าๆกันอยู่มี่เรามองและคิดนั้นเอง เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้ามองอย่างสุขนิยมหรือมองในแง่บวกก็มองได้อยู่ที่เราจะมองและคิดนั้นเอง มองเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้ามองในแง่ดีหรือคิดบวกก็อาจจะคิดว่า การนินทราเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ นั่งกันอยู่ในกลุ่ม เมื่อลุกขึ้นมาแล้วเดินไปก็ถูกนินทราได้ มันเป็นธรรมดา หรือใครที่ถูกนินทราแสดงว่าเราต้องมีดีกว่าเราจึงถูกนินทรา การนินทรากัน 90% เกิดจากความอิจฉา จึงนินทรากัน นับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่ถูกนินทราแม้แต่พระพุทธรูปอยู่เฉยๆยังมีคนนิทราเลย นี้คือสัจธรรม คิดซะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติ ใครที่ถูกนินทราจริงๆแล้วผมว่าเท่ห์จะตายไป คนไหนที่ไม่เคยถูกนินทราซิแปลก คนที่ไม่เคยถูกนินทราแสดงว่าไม่น่าสนใจ ไม่มีความหมายให้คนนินทรา ควรพิจรณาตัวด่วน
ปล.ใครที่ถูกนินทราจึงควรมีความสุข และจงภูมิใจในตัวเองเถิดว่าคุณมีดีให้นินทรา
เมื่อโดนนินทราแล้วอยากจะมีความสุขแบบสุขนิยมหรืออยากจะมีแต่ความทุกข์ก็เลือกเอาอยู่ที่คุณอยู่ที่วิธีคิด