ตามความคิดทันก็ไม่ทุกข์

ตามความคิดทันก็ไม่ทุกข์
ตามความคิดทันก็ไม่ทุกข์ยามที่เรามีทุกข์มักไม่ค่อยรู้ตัวและเราก็จะมกมุ่น วนเวียนกับความทุกข์ ย้ำคิดย้ำทำ
สับสน เพราะเราตามความทุกข์ไม่ทันนั้นเอง ความทุกข์เกิดจากความคิดที่ไม่สามารถหาคำตอบได้
เมื่อเกิดทุกข์ความใจ ใจเราก็ไม่เป็นกลาง ขาดสติมักทำอะไรที่เป็นโทษกับตนเองและผู้อื่น การตามความคิดให้ทัน
สำคัญมาก เพราะการตามความคิดเราทันนั้นแสดงว่าเรานั้นเริ่มมีสติแล้ว แล้วเมื่อมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สารพัด

วิธีการตามความคิดให้ทันก็คือ
เมื่อเราทุกข์ใจมากๆให้เราหยุดทุกอย่างพยายามอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราทำให้เราทุกข์อยู่ เมื่อเราสงบและเริ่มสบายใจแล้ว
ก็พิจราณาย้อนกลับไปใหม่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง เราก็จะพบคำตอบที่ทำให้เรามีทุกข์ เมื่อเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็สามารถ
แก้ความทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางได้ในระดับหนึ่ง เวลาสามารถช่วยเราได้ อย่างน้อยที่สุดก็สามรถทำให้เราลืมความทุกข์ได้บ้างขณะ
ปล.เมื่อไหร่ที่เราทุกข์ก็ให้เราหยุดคิดถึงทุกข์นั้นซักระยะหนึ่ง แล้วเริ่มใหม่เมื่อใจสงบนั้นเอง