วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็คือ การคิดและมองในมุมที่ต่างออกไปจากปกติ
หรือมองในมุมที่คิดว่าคนไม่มองกัน คิดในสิ่งคนทั่วไปไม่คิดกัน ทำในสิ่งที่ต่างกว่าปกติเช่น
มองหาความสวยงามในความน่าเกียจที่สุด วิธีคิดแบบนี้เรียกคิดบวก
มองหาความน่าเกียจที่สุดในความสวยงามที่สุด วิธีนี้เรียกคิดลบ
เดินไปข้างหน้าทุกๆวัน วันนี้เราก็เดินไปข้างหน้าแบบถอยหลังบ้าง(หันหน้าเดิน)
ทุกวันเราตื่นสายทุกวัน วันนี้เราก็ตื่นมันแต่เช้าตู่เลย
เรานอนดึกทุกวัน วันนี้ก็นอนมันแต่หัวคำเลย
ที่ใหนเราไม่เคยไปก็ไปซะ
อะไรที่เราไม่ชอบกินก็ลองกินมันซะ
เราเดินทางนี้ไปทำงานทุกวัน วันนี้เราก็ลองเปลี่ยนเส้นทางบ้าง
ใส่รองเท้าไปใหนต่อใหนทุกวัน วันนี้เราก็ลองเดินเท้าเปล่าบ้าง
ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แลคนอื่นไม่ทำกัน
สิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกเพื่อให้ได้เจอและเห็นความคิดใหม่ๆ
ทำให้มันต่างออกไปจากปกติที่เราทำเป็นประจำ เราก็จะพบความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็น
เมื่อเราเห็นมุมมองใหม่ๆ เราก็จะเกิดความคิดใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้อย่างไม่หยุดหยั้ง
ลองดูนะครับ คุณอาจจะเป็นคนแรกของโลกที่คิดอะไรได้ใหม่ๆเป็นคนแรกก็ได้