เสริม "อึ๋ม" ด้วยเสื้อชั้นในแบบไหนดี


เสริม "อึ๋ม" ด้วยเสื้อชั้นในแบบไหนดีสำหรับสาวๆ ที่ไม่ต้องการเพิ่มขนาดหน้าอกก็สามารถใช้เสื้อชั้นในช่วยเสริมได้ โดยปัจจุบัน มี เสื้อชั้นในที่จะช่วยเสริมหน้าอก 3 ลักษณะคือ1. เสื้อชั้นในที่เสริมฟองน้ำทั้งเต้าทรง สำหรับผู้หญิงที่ต้องการเพิ่มขนาด เช่น จากเอให้เป็นบี เป็นต้น2. เสื้อชั้นในแบบครึ่งเต้า ที่มีฟองน้ำที่เต้าล่าง สำหรับผู้หญิงที่มีขนาดพอดีแล้ว แต่ไม่มีเนินหน้าอก เสื้อชั้นในแบบครึ่งเต้านี้จะช่วยดันให้เต้านมเสริมขึ้นมามีเนื้อเนินมากขึ้น กรณีที่ไม่ชอบฟองน้ำที่ติดมาอาจใช้ฟองน้ำที่ขายปลีกเสริมได้ และ3. เสื้อชั้นในที่มีเสริมฟองน้ำทั้งด้านล่างและด้านบน หรือเสื้อชั้นในที่มีการเสริมฟองน้ำที่มีการตัดเย็บพิเศษ ชิ้นเต้าล่างและชิ้นเต้าบนแต่ละด้านมีความหนาไม่เท่ากัน ซึ่งจะช่วยให้การเสริมขนาดของหน้าอกเป็นธรรมชาติมากขึ้นข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน