ประโยชน์ของมะเขือเทศ และประโยชน์ของซีลีเนียมในมะเขือเทศ

ประโยชน์ของมะเขือเทศ และประโยชน์ของซีลีเนียมในมะเขือเทศ
ซีลีเนียมก็เป็นเกลือแร่อีกหนึ่งชีวิต ที่สามารถช่วยต่อต้านความชราได้เป็นอย่างดี ซีลีเนียมจะทำงานร่วมกับวิตามิน E โดยมีหน้าที่ช่วยรักษาเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่ให้เสื่อมสภาพไปเร็วนัก

ที่สำคัญมีผลที่ดีกับผิวหนังอย่างเห็นได้ชัดคือ ช่วยต้านความเหี่ยว และริ้วรอย(การลบริ้วรอยด้วยสารเคมี)เมื่อเข้าสู่วัยชราไม่ให้เกิดขึ้นก่อน วัยคุณสามารถป้องกันได้ด้วยการกินอาหารที่มีซีลีเนียมเป็นประจำซึ่งได้แก่
นม กระเทียม มะเขือเทศ หอย ปลาและเครื่องในสัตว์

ที่มา : beautyvwander.com