จู๊ด จู๊ด ท้องร่วงหน้าร้อน

จู๊ด จู๊ด ท้องร่วงหน้าร้อน
ในช่วงหน้าร้อนโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นกลุ่มอาการที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง ผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ ถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ทั้งอาจมีมูก-เลือดปนออกมากับอุจจาระ ร่วมกับอาการปวดมวนท้องน้อย มีไข้ต่ำ และคลื่นไส้ อาเจียน

สำหรับปัญหาโรคอุจจาระร่วง พญ.วิไลลักษณ์ อริยวงศ์โสภณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ประจำ รพ.พญาไท 1 ไขความกระจ่างถึงสาเหตุที่อาจเกิดจากการติดเชื้อ เพราะรับประทานอาหารที่มีพิษของเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ ที่พบบ่อยมักเป็นอาหารทะเล อาหารหมัก-ดอง อาหารรสจัดจ้าน อาหารกระป๋องหมดอายุ หรือเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ส่งผลให้ผู้ที่รับประทานเกิดเข้าไปเกิดอาการอุจจาระร่วง เกิดเป็นโรคอหิวาต์ โรคบิด

ในทางตรงกันข้าม โรคอุจจาระร่วงเกิดได้แม้ไม่ติดเชื้อ จากอาหารบางชนิด เช่น เห็ดพิษ หรือยาบางประเภท อย่างยารักษาโรคเก๊า ยารักษาโรคข้อ ยาปฏิชีวนะ ยาระบาย หรือยารักษากระเพาะอาหารที่มีแมกนีเซียมมาก

กรณีที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว ร่างกายจะแสดงอาการภายใน 1-6 ชั่วโมงแรก และมักจะหายได้ใน 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้โดยรับประทานอาหารอ่อน ๆ ดื่มน้ำเกลือแร่ (ORS) งดดื่มนม อาหารรสจืด ผัก ผลไม้

หากอาการไม่มาก สามารถหายได้โดยการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ แต่หากมีอาการที่รุนแรง ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลีย เพราะถ่ายอุจจาระมากครั้งจนสูญเสียน้ำในร่างกายไปมาก ให้ระวังความดันโลหิตต่ำ ชีพจรอ่อนจนทำให้หมดสติ เพราะฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย หากรู้สึกว่าอาการที่เกิดขึ้นหนักเกินรับมือ ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ดื่มน้ำสะอาด และควรล้างมือบ่อย ๆ.
takecareDD@gmail.com

ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์