ปลูกกุหลาบกระถางให้ออกดอกสวย

อยากมีต้นกุหลาบในกระถางที่ออกดอกสวย ราก ต้น ใบแข็งแรง ต้องรู้วิธีดูแลที่ถูกต้อง เริ่มจาก ‘ดิน’ การปลูกลงในกระถางต้องใช้ทั้ง ดิน:ปุ๋ยคอก:ปุ๋ยหมักหรือแกลบดิบ ในอัตราส่วน 1 : 1 : 2 และสามารถผสมปุ๋ยเม็ดละลายช้าเข้าไปด้วยได้ และควรเปลี่ยนดินในกระถางปลูกทุกปี เมื่อใส่ดินลงไปแล้ว ต้องรดน้ำให้ชุ่ม ให้ดินกระชับราก แล้วกดดินให้แน่น แต่ไม่ควรแน่นเกินไป เพราะน้ำจะไม่สามารถซึมผ่านได้

'การรดน้ำ' กุหลาบชอบน้ำปานกลาง ให้รดในช่วงแสงแดดอ่อน พอให้ดินชุ่ม รดน้ำทุกวัน ไม่เกิน 15.00 น. เพราะจะทำให้ใบและดินเปียกชื้นจนเกิดเป็นโรค

ส่วน 'แสงแดด' กุหลาบชอบแสงแดดจัด จึงต้องตั้งกระถางปลูกไว้ในที่โล่งแจ้ง ให้แสงแดดส่องถึงได้นาน 6 ชั่วโมงต่อวัน

สำหรับ 'การใส่ปุ๋ย' เมื่อเริ่มปลูกใหม่ ๆ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 25-7-7 แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสูตรตัวกลางต่ำ ตัวหลังสูง ทั้งยังควรใช้ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 โรยรอบโคนต้น

อัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาณปุ๋ย คำนวณจากขนาดของกระถาง เช่น กระถาง 5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม กระถาง 10 นิ้ว ใช้ 10 กรัม และกระถาง 20 นิ้ว ใช้ 20 กรัม

ปลูกกุหลาบในกระถางตามเคล็ดลับที่บอก ต้นกุหลาบก็จะแข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงเกิดโรคได้.
ที่มา เดลินิวส์