4 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้ำในสวนของคุณ

4 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้ำในสวนของคุณ
หนึ่งในวิธีช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก และช่วยสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ในบ้านของคุณนั้น ก็คือการปลูกไม้ประดับ หรือต้นไม้ยืนต้นทั้งหลายในบริเวณบ้านของคุณนั้นเอง แต่คุณทราบไหมว่า ในการดูแลต้นไม้ของคุณในแต่ละครั้งจะต้องสูญเสียน้ำจำนวนมากที่เราปล่อยให้ไหลไปอย่างไร้คุณค่า วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยประหยัดน้ำเหล่านั้นกัน
1. ตัดหญ้าในสนามบ้าง NASA ได้ประมาณจำนวนการใช้น้ำของสนามหญ้าทั้งประเทศอเมริกาไว้ว่าได้มีการใช้น้ำถึง 238 แกลลอนต่อหนึ่งสนามต่อวัน แต่ถ้าเรารวมการใช้น้ำทั้งหมดแล้วล่ะก็ โดยเฉลี่ยแล้วเรามีการใช้น้ำมากถึง 1000 แกลลอนในหนึ่งวันสำหรับครอบครัวขนาด 4 คน ดังนั้นสำหรับพื้นที่สนามซึ่งมีขนาดกว้างขวางที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากแล้ว หากในสนามนั้นยังมีหญ้าปกคลุมอย่างหนาแน่น แน่นอนว่ากว่าที่เราจะรดน้ำจนพื้นดินชุ่มฉ่ำต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นกว่าหญ้าที่สั้นๆ แน่นอน
2. เลือกปลูกพืชในท้องถิ่น การที่เราเลือกพื้นที่มีในพื้นที่มาปลูกนั้น นอกจากจะเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่แล้ว ยังเป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยประหยัดน้ำอีกด้วย ซึ่งตามทฤษฎีแล้วจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าในพื้นที่ที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม ถ้าคุณอาศัยพื้นที่ที่สภาพอากาศแห้งคุณก็ต้องการน้ำมากขึ้น ถ้าคุณอาศัยอยู่ในสภาพอากาศชื้นพวกเขาก็จะไม่ต้องการใช้น้ำมากนัก พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะใช้สปริงเกอร์ที่จะสามารถทำให้พื้นดินชุมชื้นสำหรับพื้นที่แห้งได้ และนั่นคือการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในปริมาณมาก ดังนั้น เพื่อลดการใช้น้ำในการที่จะบำรุงรักษาพืชเหล่านั้นเป็นพิเศษ มาเป็นการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นกันดีกว่า
3. เลือกพืชที่ต้องการน้ำย่อย แม้ว่าบางทีสีสันที่สวยงามของต้นไม้บางประเภทนั้นจะเชื้อชวนให้เราอยากไปหามาประดับที่บริเวณบ้านของคุณ แต่นั่นก็ต้องแลกมาซึ่งการบำรุงรักษา และการใช้น้ำที่มากตามไปด้วยในการที่จะทำให้มันเจริญเติบโตสวยงาม แต่เราลองมาหาต้นไม้ที่ต้องการน้ำในการบำรุงรักษาน้อยๆ กันบ้างดีกว่าไหม อย่างไม้จำพวกกระบองเพชร เพราะแม้จะไม่ออกดอกสวยงามเท่า แต่พวกมันก็มีความสวยงาม และเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียว
4. เปลี่ยนมาใช้สปริงเกอร์ การที่คุณได้รดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางนั้น บ่อยครั้งเราก็มักจะทำให้พืชได้รับน้ำมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อต้นไม้แล้ว ยังทำให้เราเปลืองน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย แต่หากเราเปลี่ยนมาใช้ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (สปริงเกอร์) ที่ระบบการทำงานของมันไม่ทำให้พืชได้รับน้ำมากเกินไปและเป็นการช่วยประหยัดน้ำได้อีกทาง

ที่มา : นิตยสาร ENERGY SAVING ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
http://www.reviewnuts.com/node/765