เปิดหลักสูตรอบรม "ทายาทธุรกิจ" ฟรี

เปิดหลักสูตรอบรม "ทายาทธุรกิจ" ฟรี

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2553 11:13 น.

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าอบรมหลักสูตร "ทายาทธุรกิจ" รุ่นที่ 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 10-21,24-26 และ 27 พ.ค. 53 เพื่อต่อยอดและเสริมความรู้ให้ทายาทธุรกิจ โดยคุณสมบัติต้องเป็นทายาทของผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดได้ที่เอสเอ็มอีแบงก์ทุกสาขา หรือโทร. 1357


ที่มา http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?
NewsID=9530000025203