สูตรความร่ำรวยของมหาเศรษฐีทั่วโลก เทคนิคทำอย่างไรถึงจะรวย (ทำได้จริง)

สูตรความร่ำรวยของมหาเศรษฐีทั่วโลก เทคนิคทำอย่างไรถึงจะรวย (ทำได้จริง)
รวย หมายถึง กำไร
จน หมายถึง ขาดทุน

กำไร หมายถึง รายรับ มากกว่า รายจ่าย
ขาดทุน หมายถึง รายรับ น้อยกว่า รายจ่าย

กำหนดให้
x = รายรับ
y = รายจ่าย
z = ส่วนต่าง
x – y = z

จากนิยามจะเห็นได้ว่า ถ้าคุณอยากรวย คุณจะต้อง กำไร สถานเดียวเท่านั้น นั่นคือทำให้ z (ส่วนต่าง) เป็นบวก กล่าวง่ายๆ ก็คือทำให้ x (รายรับ) มากกว่า y (รายจ่าย) เสมอ คุณจะต้องให้ความสำคัญกับตัวแปรต้น 2 ตัว (x กับ y) เพราะมันจะมีผลกระทบต่อตัวแปรตาม (z)

หลักการ
คุณจะต้องทำให้ x มากที่สุด (maximum) และ ทำให้ y น้อยที่สุด (minimum)

วิธิทำ
1. ลดรายจ่าย (y)
2. เพิ่มรายรับ (x)

สรุป
ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณระลึกถึงและนำความรู้ในบทนี้ นำไปใช้ให้ได้ในเชิงรูปธรรม ถ้าคุณทำได้ คุณรวยแน่นอน!ที่มา http://www.kadmuaonline.com/how%20will%20do%20rich/how%20will%20do%20rich.html